วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 36, No 3 (2013): July-September2013

Table of Contents

Original Articles

Column Generation Technique for Crew Rostering Problem with Workload and Earnings Balancing pdf
Supphakorn Sumetthapiwat, Boonyarit Intiyot, Chawalit Jeenanunta 277-286
Cultivation Logistics cost reduction for Queen Pineapple Using Mixed-Integer Linear Programming pdf
Chaimongkol Limpianchob, Somyot Chirnaksorn 287-298
A Two-Stage Linear Assignment Problem pdf
Jaruwan Keawsandsound, Peerayuth Charnsethikul, Saeree Svetasreni 299-312
Development of Formula for Computing Power Input of Variable-speed Centrifugal Pumps pdf
Somchart Chantasiriwan 313-328
Wave run-up on stepped slopes pdf
Wanich Chuenchai, Namphol Pholyeam, Sitthipong Phetchawang, Thamnoon Rasmeemasmuang 329-340
Relationship Between Time Mean Speed and Space Mean Speed on Main Streets in Bangkok pdf
Natcha Roubtonglang, Rattaphol Pueboobpaphan 341-359
The Use of Fault Tree Analysis to Visualize the Impact of Risk Factors on House Construction Duration pdf
Thoedtida Thipparat 361-379

Review Articles

Vehicle Handling Performance and Testing Guideline pdf
Songwut Mongkonlerdmanee, Kullayot Suwantaroj, Supachai Lakkam 381-393