วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 37, No 4 (2014): October - December

Table of Contents

Original Articles

Effects of Flow Ratio and Concentration Ratio on the Separation Efficiency of 100-mm Hydrocyclone pdf
Pichai Soison, Pratarn Wongsarivej, Thanit Sawasdisevi 417-427
Finite Element Method for Critical Top Tension Analysis of Neutrally Buoyant Riser pdf
Karun Klaycham, Chainarong Athisakul, Somchai Somchai Chucheepsakul 429-446
Production of Bio-Extract from Wastewater Originated from Virgin Coconut Oil Manufacturing Process: Influence of Sugar Types pdf
Sasithorn Kusuwanwichid, Sudarut Tripetchkul, Saengchai Akeprathumchai 447-466
Marketing Strategy for International Service Department in Banking pdf
Petchploy Bunnakiet, Prattana Punnakitikashem 467-479
Surface stress and non-local elasticity effects on the free vibration behavior of nanobeams
Chinnawut Juntarasaid, Tawich Pulngern 481-502
Development of Information System for Enhancing the Competitiveness of Home Stay pdf
Paisarn Kanchanawong, Savichaya Supa-udomlerk Trirat, Srikul Nanthachumphu, Arbthip Kanchanawong 503-515
Determination of Minimum Reflux ratio of Simple Distillation Columns using Underwood’s Equation: Influence of non-key Distributions in Products pdf
Paritta Prayoonyong 517-535