วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (Journal of Medical Technology and Physical Therapy)

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับ และ จดหมายถึงบรรณาธิการ   วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 28, No 2 (2016): May - August

Table of Contents

Review Article

Immunity in responses to nanoparticles pdf
Patcharaporn Tippayawat, Sukanya Srijampa, Parichart Boueroy 99-111
Diagnosis and treatment of primary dysmenorrhea pdf
Ponlapat Yonglitthipagon 112-119

ORIGINAL ARTICLE

Prevalence of OXA–type carbapenemase genes in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates from patients in intensive care unit at Phramongkutklao Hospital pdf
Piraporn Juntanawiwa, Sudaluck Thunyaharn, Unchalee Visawapoka, Worada Samosornsuk, Seksun Samosornsuk 120-128
Induction of crystal formation in artificial urine by Proteus mirabilis isolated from kidney stone patients pdf
Krittaya Saelee, Ratree Tavichakorntrakool, Piyawan Amimanan, Aroonlug Lulitanond, Patcharee Boonsiri, Vitoon Prasongwatana, Chaisiri Wongkham, Pipat Sribenjalux 129-134
Immediate effects of special massage technique from inferior angle of scapula to the lowest rib in neck pain patients pdf
Rungthip Puntumetakulak, Rawiporn Pithak, Wichai Eungpinichpong, Peeraporn Lohamongkol, Worrawut Usupharach, Supapith Boonseana, Thavatchai Suvarnnato 135-143
The effects of wand exercise training on physical function, grip strength and pain in persons with rheumatoid arthritis pdf
Benjamaporn Seephim, Nomjit Nualnetr 144-153
Efficacy of yoga poses on physical fitness and severity of premenstrual syndrome in Thai female adolescents pdf
Ponlapat Yonglitthipagon, Somruthai Muansiangsai, Wilanee Wongkhumngern, Wantana Siritaratiwat 154-164
A comparative study of the effectiveness of the use of a back care pillow and a lumbar support, as an adjuvant physical therapy in patients with chronic non-specific low back pain pdf
Sirikarn Kompayak, Rungthip Puntumetakul, Usa Karukunchit, Punnee Peungsuwan, Torkamon Kamonrat 165-176
Role of physical therapists in the neonatal intensive care units: a case study at provincial hospitals in the North East of Thailand pdf
Surussawadi Bennett, Ganyanee Sornwongkeaw, Naraphon Pomsuwan, Patcharaporn Jenjaiwit, Nomjit Nualnetr 177-186
Roles and workloads of physical therapists providing primary health care services pdf
Nongkhran Termwut, Nomjit Nualnetr 187-196
Comparison of immediate effects between RT and shoulder shrug exercises in chronic mechanical neck pain pdf
Rungthip Puntumetakul, Suwalee Namwongsa, Thavatchai Suvarnnato, Sawitri Wanpen, Wichai Eungpinichpong, Preeda Arayawichanon, Rawiporn Pithak, Nattawan Piamaln, Natcha Yooparit 197-206