วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (Journal of Medical Technology and Physical Therapy)

delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับ และ จดหมายถึงบรรณาธิการ   วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 28, No 1 (2016): January - April

Table of Contents

ORIGINAL ARTICLE

Survey of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among students in the Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University pdf
Thitimar Masmalai, Mukda Kasitibodinchai, Aroonwadee Chanawong, Pipat Sribenjalux, Siwaporn Sinlapasorn, Seksit Sungkeeree, Phitsamai Saisud, Aroonlug Lulitanond 1-8
Isolation and characterization of bacteriophage against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii pdf
Wanwisa Kaewkhankhaeng, Umaporn Yordpratum, Lumyai Wonglakorn, Suthida Kenprom, Aroonwadee Chanawong, Chotechana Wilailuckana, Nicha Charoensri 9-21
Resistance Training between Low and High Intensities on Oxidative Stress, Creatine Kinase and Muscle Pain in Sedentary Males: A Preliminary Study pdf
Songkarn Intanont, Jirakrit Leelarungrayub, Araya Yankai, Jakkrit Klaphajone 22-34
Effect of canalith repositioning on balance stability during walking in benign paroxysmal positional vertigo patients pdf
Tidaporn Tairattanasuwan, Suwicha Kaewsiri, Watcharin Tayati, Peanchai Khamwong 35-47
Effects of social support and physical environment factors on physical activity among patients with type 2 diabetes mellitus among age between 40-65 years and > 65 years pdf
Sucheera Treeson, Jiamjit Saengsuwan, Sugalya Amatachaya, Lugkana Mato 48-59
Comparison the efficacy of diclofenac phonophoresis and ultrasound therapy on pressure pain threshold in healthy volunteer pdf
Yinglak Wirunrattanakij, Saowanee Woravutrangkul 60-68
Problems, difficulties and solutions in pediatric physical therapy in community hospitals pdf
Nisasri Sermpon, Saipin Prasertsukdee, Pakaratee Chaiyawat 69-79
The effects of the T6 sustained natural apophyseal glide (SNAG) with rotation in mechanical chronic thoracic spine pain: a randomized controlled trial pdf
Sirinant Channak, Wadee Saelee, Nutcha Narongrittikai, Phanita Jantanee, Jurairat Nakawiroj, Peerapong Wongsawan, Thamonphan Nanthaphongphak 80-91
Impacts of walking device use on walking ability in healthy individuals pdf
Sugalya Amatachaya, Jiraphol Kullama, Chalermwut Wongjintanaporn, Somphot Chumjit, Wilairat Seansook, Lugkana Mato, Worawan Kumruecha 92-98