นิทานชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติฉบับของ พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์ และจอม บุญตาเพศ ป. : การวิเคราะห์คุณธรรม

ปทุมรัตน์ คำสัตย์, สนม ครุฑเมือง

Abstract


-Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.