วารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิมพ์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Vol 40, No 2 (2013)

Table of Contents

ORIGINAL ARTICLES

Laminar periodic flow and heat transfer in square duct with 30o end-trimmed rectangular winglet PDF
Amnart Boonloi, Withada Jedsadaratanachai, Pongjet Promvonge 139-146
Preparation of nanostructured crystalline titanium dioxide (TiO2) by Sol-Gel technique PDF
Khanitta Kamwilaisak, Puttiporn Thiamsinsangwon 147-153
Loss estimated methods in transmission line of northeastern transmission system PDF
Heuangsixayphone Dalasene, Kittipong Tonmitr, Jittipath Triyangkulsri 155-161
Analytic hierarchy process for inventory classification and purchasing order policy for class A inventory: A case study PDF
Busaba Phruksaphanrat, Piyanan Khompilo 163-171
Plant layout improvement for capacity balancing by problem modeling simulation technique in hard disk drive industry PDF
Waewdao Samanphan, Nantachai Kantanantha 173-183
Verification for the optimum orifice plate for hydrodynamic cavitation biodiesel reactor PDF
Verayoot Nonchana, Kulachate Pianthong, Prachasanti Thaiyasuit, Ittipon Worapun 185-192
Equilibrium moisture content model for banana (Kluai Nam Wa) PDF
Wasan Jeentada, Pornchai Phetsongkram 193-202
Evaluation of greenhouse gas reduction from improvement of solid waste management of Khon Kaen University PDF
Pichai Srimanta, Patcharee Hovichit 203-212
Grain size distribution along CHA-AM beach PDF
Chompoonuth Chiwaruck, Nataporn Hamjun, Phimolmas Philachai, Kirapak Putcharapitchakon, Sompratana Ritphring 213-219
A flexible and low cost checking system for multiple choice examinations PDF
Natthariya Laopracha, Rapeeporn Chamchong, Phattanapong Chompoowises 221-227
Studying of physical properties of wasted plastic oil and its effect on small gasoline engine PDF
Ronnasak Wiwatpreechanon, Adun Janyalertadun, Chumsanti Santaweesuk 229-236
Property of polylactic acid synthesized from 85% lactic acid via direct condensation polymerization PDF
Panchanok Makchay, Somjai Kajorncheappunngam, Kanyarat Holasut 237-245
The development of simulation process of air flow in rough terrain by using computational fluid dynamics to assess the wind energy potential : Case study at Lam Ta Khong PDF
Panumas Srinor, Akraphon Janon 247-254
Design of low parasitic capacitance high frequency high voltage transformer PDF
Pongsakron Kongput, Suvit Punnachaiya, Decho Thong-Aram 255-265
Oscillating heat pipe PDF
Namphon Pipatpaiboon 285-290

REVIEW ARTICLES

Activated carbon from Thailand’s biomass: A review literature PDF
Yuvarat Ngernyen, Khanita Kamwilaisak 267-283