[1]
กรรณนุชส. 1. ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย. Applied Economics Journal. 16, 2 (1), 65-95.