กมลรัตนพลช.; ศีลประชาวงศ์อ. การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา. Applied Economics Journal, v. 16, n. 2, p. 18-31, 11.