วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)

Journal of Business, Economics, and Communications (BEC Journal) is published by Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Thailand. The journal is an interdisciplinary journal. It is listed in Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index (TCI) and Asian Citation Index (ACI).

The BEC Journal seeks to publish high quality research that are relevant to business management, economics, and communication arts. The journal acts as an intermediate platform for scholars to present and share their interests and expertise as well as to promote academic research to a wider audience.

ประกาศการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2019-02-28

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

PR.jpg

Vol 13 No 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-21

Book Cover

ปกวารสาร [Book Cover]

Business Model Innovation: A Solution for Thai Music Business in Thailand 4.0 Era

อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา [Apichet Kambhu Na Ayudhaya]

1-14

Social Enterprise and Sustainable Social Development: Lessons Learned from Foreign Countries and Development in Thailand

พิมพิกา พูลสวัสดิ์ [Pimpika Poolsawat], สุวิต ศรีไหม [Suwit Srimai]

15-32

Management of the National Broadcasting Services of Thailand (NBT) in Digital TV Era: A Case Study of Region 3 Chiang Mai and Region 4 Phitsanulok

กิตติมา ชาญวิชัย [Kittima Chanvichai], อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล [Orawan Sirisawat Apichayakul], พิพัฒน์ สัสดีแพง [Pipat Satsadeepang]

52-62

The Export Potential of Thailand’s Frozen Shrimps

ชัยพล บุญยพิมพะ [Chaiyapon Bunyapimpa], มาฆะสิริ เชาวกุล [Makasiri Chaowagul]

63-78

The Social Marketing Responsibility of Thai SMEs

ปริญ ลักษิตามาศ [Prin Laksitamas], สุรกิจ เทวกุล [Surakij Taeyvakul], วุฒิพงศ์ วุฒิปรีชา [Vutiphong Vutiprecha], พิษณุ สันทรานันท์ [Pishnu Suntharanund]

79-92

The Attitude of the Auditors of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand on the Quality of Accounting Information in the Ability of the Internal Auditors

มัยฤทธิ์ ทองส่งโสม [Maiyarit Thongsongsom], ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล [Pravas Penvutikul]

93-103

Campaign Communication Policy and Strategy for Preventing and Solving Teenage Pregnancy Problems in Thailand

ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ [Nattiya Puarungroj], สุภาภรณ์ ศรีดี [Supaporn Sridee], วิทยาธร ท่อแก้ว [Wittayatorn Tokeaw]

104-117

The Role of Corporate Social Responsibility Policies’ Implementation on Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ [Parichat Tengsuwan], ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ [Kanatnan Thaweewat], กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ [Kobkan Panphong]

118-132

The Role of Information Communication Technology and Foreign Direct Investment: Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Estimation

กัณฐลดาภรณ์ คำยัง [Kuntaladaporn Camyung], วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ [Wanasin Sattayanuwat]

133-143

Marketing Model for Operation Potential of Herbal Product (Non-food) OTOP Community Enterprises in Southern Thailand

ชาริณี กีรติโชติ [Charinee Keeratichote], บรินดา สัณหฉวี [Brinda Sunhachawee]

144-153

View All Issues

 

Indexed in 

tci