คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol 5 No 1 (2018): JANUARY - JUNE

Published: 2018-08-07

Dengue hemorrhagic fever situation in Ban Bueng, Chon Buri Province

กาญจนา พิบูลย์, สุรัตน์ ตันศิริ, ธรรมวัฒน์ ุปวงษาพัฒน์

1-12

Outcome of quick Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment criteria compare with Chachoengsao’s Sepsis Screening criteria in patient with infection at Bangpakong hospital

คมกฤช สุทธิฉันท์, มยุรี พิทักษ์ศิลป์, สมจิต พฤกษะริตานนท์

13-27

Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin-resistant Enterococci (VRE) in street hawker at Bangsaen beach in Chonburi Province

ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย, พรทิพย อิ่มเกียรติ, อ้อมบุญ วังยายฉิม, กิตติ เกษมสุข, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

52-63

Cataract in diabetes patients

ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

95-103

Association between flat foot and knee pain

พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, คุณาวุฒิ วรรณจักร

104-112

View All Issues