เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารพฤติกรรมศาสตร์

2012-03-25

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เผยแพร่ประจำทุกๆปีๆละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมากราคม และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม  ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางระบบ ThaiJo โดยการสมัครสมาชิกของวารสารเพื่อได้สิทธิ์ Author ในการส่งบทความ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 17600, 17644 หรือ E-mail: BsriEditor@gmail.com หรือ kornwika@g.swu.ac.th