เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai Medical Journal)

Chiang Mai Medical Journal (Formerly Chiang Mai Medical Bulletin) is an official journal of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University. It accepts original papers on clinical and experimental research that are pertinent in the biomedical sciences. The Journal is published 4 issues/year (i.e., Mar, Jun, Sep, and Dec). Original articles, review articles, brief reports, case reports, and miscellany (editorials, perspectives, opinions, and letters to the editor) are welcome. All manuscripts submitted to Chiang Mai Medical Journal must not have been previously published (except in abstract form) or under consideration for publication elsewhere. Each submitted article will be reviewed by two referrees or more. Following publication, Chiang Mai Medical Journal reserves the copyright of all published materials and such materials may not be reproduced in any form without written permission from Chiang Mai Medical Journal. We strongly recommend that authors follow the guideline in manuscript preparation below. Failure to comply with the instruction will result in delay the processing of your paper

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

เริ่มใช้ระบบ Submission online ในระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJO)

 

เชียงใหม่เวชสาร จะเริ่มใช้ระบบ Submission online ในระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ (eJournal) ของประเทศไทย ที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

 

 
Posted: 2017-06-07 More...
 
More Announcements...

Vol 56, No 1 (2017): January-March

Table of Contents

Original Article

Self-esteem in children with attention-de fi cit/hyperactivity disorder pdf
Mutita Lerdpaisanskul, Nonglak Boonchooduang, Chawanun Charnsil, Orawan Louthrenoo 1-7
Estimating deaths due to other infectious diseases in Thailand 1996-2009 based on 2005 Verbal Autopsy data pdf
Wattanavadee Sriwattanapongse, Sukon Prasitwattanaseree 9-19
Association between age and acetabulum morphological changes in dry bones in the Thai population pdf
Pandaree Khomkham, Worachot Chotecharnont, Pawika Srinuan, Jirath Suriyasathaporn, Patcharaporn Srisaikaew, Chirapat Inchai, Robert Mann, Pasuk Mahakkanukrauh 21-28
Relationship between values and culture and suicide of the people in Lamphun province pdf
Bussaba Anusak 29-41

Case Report

Evaluation for systemic mastocytosis in adults with cutaneous mastocytosis pdf
Kulwadee Laosakul, Siri Chiewchanvit, Napatra Tovanabutra, Pongsak Mahanupab, Mati Chuamanochan 43-48

Review Article

Selecting health measurement scales: basic issues for considerations pdf
Manit Srisurapanont 49-61