วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)  รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

สนใจลงบทความสามารถติดต่อได้ทาง แฟนเพจเฟสบุ้ค 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

 


Journal Homepage Image

Indexed in tci กลุ่ม 1 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 10, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

บทความวิชาการ

กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง PDF
อริศรา เหล็กคำ 7 - 38
กลางคืนที่หายไปในอาเซียน PDF
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 39 - 62
การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ของประเทศไทย และสิงคโปร์ PDF
กฤษรัตน์ ศรีสว่าง 63 - 88
Liability for Pollution Damage in Vedan Vietnam Case PDF
Alexandre Nikolaevich Chitov 89 - 114
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า PDF
ณชัชชญา ทองจันทร์, พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, เดชา ศิริเจริญ, วิสิฐ ญาณภิรัต, ประพฤติ ฉัตรประภาชัย, ธนสาร จองพานิช, รัฐสภา จุรีมาศ 115 - 132