กองนวัตกรรมและวิจัย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Division of Innovation and research (DIR)
Department of Disease Control, Ministry of Public Health
88/21 Tiwanon Road, Tambon Talat Kwan, Amphoe Mueang Nonthaburi, Nonthaburi Province, 11000

Principal Contact

นางวราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา
Associate Editor
Division of Innovation and research (DIR)
Phone 0 2590 3149

Support Contact

นางวราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา
Phone 0 2590 3149