วารสารทดสอบระบบ ThaiJo

วารสารตัวอย่างทำขึ้นเพื่อประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Open Journal Systems (OJS)

Journal Homepage Image

Announcements

 

ข่าวประชุมวิชาการ: การประชุมวิชาการ

 
1916872_1044029688990057_5291714694004799711_n_200

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ของ TCI

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Library 
 
Posted: 2017-02-08 More...
 
More Announcements...

Vol 16, No 4 (2019): ตุลาคม-ธันวาคม 2562

Table of Contents

บทความวิจัย

ความรอบรู้งานการคลังที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองคลัง สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเทศไทย Division of Finance Well-roundedness with Job Efficiency of the Division of Finance: Institution of Education Under the Office of High PDF (ภาษาไทย)
Rattanasiri Yuenyoung, Sukasem Langkhunsaen 1-10