กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

EAU Heritage Journal Editorial Eastern Asia University 200 M. 1 Rangsit-Nakornnayok Road. Rangsit Sub-District, Thanyaburi District Pathum Thani Province 12110

Principal Contact

Asist. Prof. Dr. Teerapot Wessapan
EAU Heritage Editorial
Phone 02-5771028 ต่อ 378

Support Contact

Phimlada Phitaksettakarn
Phone 02-5771028 ต่อ 377