ปัจจัยพยากรณ์ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

ฐิติภัทร จันเกษม ปัทมา สุพรรณกุล

Abstract

The objective of this predictive research was to study self-care behavior and to examine factors predicting blood glucose level among type 2 diabetes patients in Klonglan Hospital, Kamphaengphet Province. The samples were 224 patients with type 2 diabetes at age 35 years and above. The systematic random sampling was used to recruit the samples. Data, collected by using questionnaire with a reliability of 0.85, analyzed by using descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis, was found at significant level of 0.05. The results revealed that 69.6 % of the samples had high levels of self-care behavior and 30.4 % showed a moderate. The self-care behavior was the strongest predictor of level blood glucose among patients with type 2 diabetes (Beta = -0.369), followed by age (Beta = -0.203) and duration of illness with type 2 diabetes (Beta = 0.196), respectively. These variables can predict blood glucose level among type 2 diabetes patients at 19.0 % with the significant level of 0.05.

Article Details

Section
บทความวิจัย