ช่องทางด่วนช่วยลดอัมพาต

Main Article Content

นุจรินทร์ โพธารส

Abstract

บทความนี้นำเสนอช่องทางด่วนลดการเกิดความพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเข้า ช่องทางด่วน ยาช่วยละลายลิ่มเลือดที่ใช้กับหลอดเลือดสมองอุดตัน ข้อจำกัดของบุคคลที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองในระยะก่อน ระหว่าง และภายหลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด รวมทั้งแนะนำโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการช่องทางด่วนลดการเกิดความพิการจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย

 

Stroke Fast Track

This paper focuses on Stroke Fast Track, its process and protocol with the aim of decreasing complications like paralysis. The thrombolytic agent rt-PA is presented to acquaint the readers of its benefits and limitations as well as nursing intervention of its infusion in the pre-administration, during and post- administration periods. Hospitals are thereby advised to have a Stroke Fast Track center.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ