Return to Article Details นโยบายภาครัฐในการกำกับดูแลความพร้อมของตลาดบัตรการเงินการบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงินในประเทศไทย Download Download PDF