การจัดการภาวะวิกฤต

Main Article Content

Wibhakchanat Nimitphan Sirichantra Polkanit

Abstract

     ภาวะวิกฤตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับองค์กรบ้าง ผู้บริหารหลายคนเข้าใจง่ายๆ ว่าภาวะวิกฤตเป็นสถานการณ์ที่เป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบทันที เช่น ตึกถล่ม รถไฟชนกัน แก๊สระเบิด หรือแม้กระทั่งน้ำท่วมใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะวิกฤตมีหลากหลายรูปแบบและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนจัดการบริหารภาวะวิกฤตเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่จะตามมาในภายภาคหน้า ให้องค์กรสามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ