กองบรรณาธิการ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

The Editorial Department  FEU Academic Review
120 Mahidol Road Mueang Chiang Mai 50100

Principal Contact

Dr. Chattip Suwannachin
Editor-in-Chief
Education Faculty, The Far Eastern University.
Phone +6653201800-4 Ext. 1340

Support Contact

Miss Wanichakorn Kaewkan
Phone +6653201800-4 Ext. 3211