Announcements

ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของวารสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และขออภัยผู้เขียนทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
Posted: 2017-08-31
 
1 - 1 of 1 Items