ระบบโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในยุคที่ 3

Main Article Content

นันท์นภัส สุจิมา

Abstract

ในบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3  ซึ่งได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายในด้านการรับส่งข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น  และบริการระบบเสียงที่มีคุณภาพของสัญญาณชัดเจนขึ้น  โดยกล่าวถึงความเป็นมา  มาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน  คุณสมบัติเด่นของ 3G ผู้ให้บริการ 3G ในประเทศไทย  และผลกระทบของ 3G ที่มีต่อสังคม

Article Details

Section
บทความวิชาการ