การบริหารการเงินของอัลวิน ฮอลร์

ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

Abstract


ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจทำให้หลายๆ คนประสบปัญหาทางด้านการเงิน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และภาวะน้ำมันแพง เป็นต้น การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาดและเกิดประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต อัลวิน ฮอลร์ (Alvin Hall) ชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับหลายคนโดยผู้แปลขอยกเอาความคิดและเนื้อหาจากบทแรกของหนังสือ Money for Life: Everyone's Guide to financial Freedom มาถ่ายทอดให้ทราบโดยก่อนที่จะเข้าสู้เนื้อหานั้น อัลวิน มีคำถามทดสอบพฤติกรรมมาให้ลองตอบคำถาม ดังนี้

  • คุณเคยบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนบ้างหรือไม่ แล้วความคิดดังกล่าวทำให้คุณรู้สึกลำบากใจไหม
  • คุณมีเงินออมพอที่จะใช้จ่ายในระยะเวลา 3 เดือน หากคุณต้องออกจากงาน หรือขาดรายได้ หรือไม่
  • คุณชำระค่าบัตรเครดิตการ์ด เต็มจำนวน ตรงเวลา ในทุกๆ เดือน หรือไม่? ถ้าไม่ คุณเป็นหนี้เท่าไหร่
  • คุณใช้จ่ายตามงบประมาณที่คุณตั้งไว้ ในวันที่คุณไปเที่ยวพักร้อน หรือหยุดพักผ่อนหรือไม่
  • คุณมีแผนสำหรับเงินสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่
  • คุณรู้เรื่องการประกันชีวิตที่คุณควรจะมีหรือไม่ หากคุณมีประกันคุณได้ซื้อประกันที่เหมาะสมหรือเปล่า
  • คุณได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่
หากคำตอบที่ได้ทำ มากกว่า 5 ข้อขึ้นไป แสดงว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยทางการเงินที่มั่นคง หากคำตอบที่ไม่ได้ทำ มากกว่า 3 ข้อ แสดงว่าเป็นคนที่กำลังพบกับปัญหาในการจัดการการเงินให้กับตนเอง

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

footer_265
 

ISSN: 1905-9590

http://journal.feu.ac.th

Last updated: 10 January 2015