Return to Article Details ความเป็นมืออาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 Download Download PDF