กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “หญิงแสร้ หญิงม่าย ชายร่ายครู”: มโนทัศน์ว่าด้วยลักษณะหญิงชายที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมภาคใต้ และความคิดร่วมกับคนในสังคมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF