กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและอุปสรรคในเส้นทางการเป็นศิลปินหนังตะลุงหญิงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF