กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้าย (ค.ศ. 2003-2015) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF