กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลชุมชนจัดการอุทกภัยในพื้นที่ 2 ชุมชน ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF