Jitrumluek, Pongsak, Mahasarakham University, Thailand, Thailand