รายละเอียดโครงการประชุมและฝึกอบรมระสั้น ประจำปี 2562

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง...

รายละเอียด  |   2018-10-02
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง...

รายละเอียด  |   2018-10-02
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive...

รายละเอียด  |   2018-10-02
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง...

รายละเอียด  |   2018-09-21
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์...

รายละเอียด  |   2018-09-21
ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ...

รายละเอียด  |   2018-09-21