การศึกษาความพึงพอใจของการใช้ครีมขัดผิวจากกากงาดำ

นาถธิดา วีระปรียากูร, นรินทร์ จันทร์ศรี, อาภากร หล้าวงศ์, ศศิโสม วัยทอง

Abstract


ครีมขัดผิวผสมกากงาดำถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ เพราะกากของเมล็ดงาสามารถทำให้เกิดการหลุดลอกของเซลล์ และยังพบว่ามีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกากงาซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันงา การศึกษานี้จึงศึกษานำร่องเพื่อทดสอบความพึงพอใจต่อครีมขัดผิวที่พัฒนาขึ้น หลังใช้วันละครั้งติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์ ในอาสาสมัครหญิง 20 คน ผลการทดสอบการแพ้ หลังทาครีมขัดผิวผสมกากงาดำที่บริเวณท้องแขนด้านใน ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วปิดทับด้วยพลาสเตอร์ ไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดสอบ หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 4 สัปดาห์กลุ่มอาสาสมัครมีความพึงพอใจในลักษณะเนื้อครีม กลิ่น ความหนืด ความสะอาด ความกระจ่างใสและความเรียบเนียนของผิวหลังใช้ ความชุ่มชื่นของผิวหลังใช้ และลดรอยแดงของผิวหนังหลังใช้ครีมขัดผิวผสมกากงาดำที่พัฒนาขึ้น โดยสรุปครีมสครับจากกากงาดำได้รับความพึงพอใจสำหรับการนำไปใช้เพื่อขัดผิวในช่วงคะแนนเฉลี่ย 6-7 จึงควรที่จะมีการพัฒนาครีมขัดผิวให้มีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้น และศึกษาด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ความคงตัว ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กากงาดำ

 

คำสำคัญ: ครีมขัดผิว, กากงา, งาดำ, ความพึงพอใจ

 

Abstract

Satisfaction study of the application of black sesame meal scrub cream

Natthida Weerapreeyakul1*, Narin Chansri2, Arphakorn Lawong3, Sasisom Waithong3

Sesame meal was developed for skin application as scrub cream due to the exfoliation property of sesame meal.  In addition, sesame has been known to contain antioxidant.  Hence using the sesame meal which is a by-product from sesame oil production might increase its economic value-added.  This study was aimed to investigate on satisfaction of 20 female volunteers after using the sesame meal cream scrub once a day continuously for four weeks.  Result showed that no irritation was observed after volunteers applied the sesame meal scrub cream in the inner upper part of the arm for 24 hours.  It was found that the volunteers satisfied with the texture, odor, viscosity, cleanliness, whitening, moisturizing, and smoothness of skin and redness reduction.  To be concluded, the sesame meal scrub cream was satisfied by 20 volunteers for exfoliating skin with score points of 6-7.  Hence further development of sesame meal scrub cream need to be conducted as well as additional stability study.  This product development will increased black sesame meal value-added.

 

Keywords: Scrub cream, sesame meal, black sesame, satisfaction

 

*ติดต่อผู้นิพนธ์: นาถธิดา วีระปรียากูร โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4320-2305 e-mail : natthida@kku.ac.thKeywords


ครีมขัดผิว, กากงา, งาดำ, ความพึงพอใจ, Scrub cream, sesame meal, black sesame, satisfaction

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 0 4320 2378 ต่อ 48311, 48321 โทรสาร 0 4320 2137

Contact : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Secretariat Office, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 123 Mitrapharp Road, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002 Tel: +66 4320 2378 Fax : +66 4320 2137

E-mail: ijps_thailand@yahoo.com

Website: http://pharm.kku.ac.th/IJPS และ http://tci-thaijo.org/index.php/IJPS

ISSN : 1905-0852    Impact Factor  = 0.105 ( in 2015 by TCI )