วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal)

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวารสารวิชาการ กำลังเปิดตัวเพื่อเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์เร็ว ๆ นี้ และจะออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Vol 14 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-30

S-Sense: A Sentiment Analysis Framework for Social Media Monitoring Applications

Choochart Haruechaiyasak, Alisa Kongthon, Pornpimon Palingoon, Kanokorn Trakultaweekoon

11-22

Prediction of Revisit of Repeated Attempted-Suicide Patients

Vuttichai Vichianchai, Sumonta Kasemvilas, Sakarin Kaewhao, Orapin Youdkang

23-31

IoT Services Agent Platform: A Case Study in Network Monitoring

Anirach Mingkhwan, Wipoo Suvunnasan, Panya hongkumdee

32-37

View All Issues

Indexed in tci