คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 02-5448243-4 , 02-522-6637 | แฟกซ์ 02-522-6637 | techno_fac@yahoo.com, sarochinee@pnru.ac.th

Principal Contact

ผศ.ดร.ชาญชัย
Phone 0853660144

Support Contact

นายอภิมุข สวรรค์ประธาน
Phone 0853660144