กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ติดต่อโทรศัพท์/โทรสาร: 0-2867-8026

e-mail: JFT.Siamu@gmail.com

Principal Contact

Kanjana Mahattanatawee, Ph.D.
Assistant professor
Editor in chief, Journal of Food Technology, Siam University
Phone 02-8678026

Support Contact

ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์ (Somruedee Thaiphanit, Ph.D.)
Phone 02-8678026 081-810-5253