คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

10520 ประเทศไทยIndustrial Education and Technology

Faculty of Industrial Education

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand

Principal Contact

ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ, Asst.Prof.Dr.Prasert kenpankho
Editor in Chief
Faculty of Industrial EducationKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Phone 023298000 ext 3720

Support Contact

นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
Phone 023298000 ext 3720