อินทร์นุชภัทรดานันทน์, สุนทรกนกพงศ์วิสุทธิ์, and ศุภวราสุวัฒน์ปิยะ. 2017. “LABORATORY SET OF THYRISTER DEVICES ON ELECTRONIC DEVICE AND CIRCUIT”. Journal of Industrial Education 16 (3), 53-58. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/120065.