[1]
ดำรงเสถียรส., “พลังจิตใต้สำนึก”, Journal of Industrial Education, vol. 15, no. 1, pp. 6-11, Apr. 2016.