[1]
โพชฌงค์เดชบ., รักกำเหนิดเ. and วังศิริพิทักษ์ส. 2018. Augmented Reality Indoor Navigation System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 8, 1 (Jun. 2018), 1-15. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2018.10.