คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 054-237345

Principal Contact

ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
Editor
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Support Contact

สริญญา กาฝากส้ม
Phone 0987747257