คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 054-237345

Principal Contact

นายณัฐวุฒิ ปัญญา
Editorial board
Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
Phone 0931312468

Support Contact

นางสาวสริญญา กาฝากส้ม
Phone 0987747257