สำนักงาน วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่ 4 ต.ประตูช้ย ถนนอู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.0 3521 1888 ต่อ 2318 E-Mail: hospayut@gmail.com

Principal Contact

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
Editor in chif
Phra Nakorn Si Ayutthaya Hospital
Phone 0 3521 1888 ต่อ 2318

Support Contact

พรรษพร ห่านวิไล
Phone 08 1948 4339