เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-02-11

เปิดรับบทความด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2563)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.035-211888 ต่อ 2318 หรือ 086-7637596

 E-mail : budabie@hotmail.com