เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-02-11

เปิดรับบทความด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.035-211888 ต่อ 2318

 E-mail : budabie@hotmail.com