บรรณาธิการแถลง : การบริจาคอวัยวะ ความดีไม่มีสูญสิ้น

Main Article Content

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย

Abstract

การบริจาคอวัยวะ ความดีไม่มีสูญสิ้น

Article Details

How to Cite
1.
โชคครรชิตไชยน. บรรณาธิการแถลง : การบริจาคอวัยวะ ความดีไม่มีสูญสิ้น. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand [Internet]. 25Sep.2018 [cited 19Apr.2019];8(2):หน้า -ฎ-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/147392
Section
Editorial Note