Return to Article Details การจัดการสุขภาพของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร Download Download PDF