คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Faculty of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University  398 M. 9, Sawanwithi Rd., Muang Nakhon Sawan 60000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
Phone 056-219100 ext.2501

Support Contact

นายศิริชัย ทวีผล
Phone 056-219100 ext.2501