ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2017-01-30

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501