สำนักงานวารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
บรรณาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ +66 4375 4381

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ +66 4375 4381