วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา177 ถ.ช้างเผือก อ.เมืองจ.นครราชสีมา30000The Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima177 Changpuak Rd., Muang DistrictNakhonratchasima30000

Principal Contact

อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
Phone 09-5062-7447

Support Contact

Mr.Atthasit Sittiparu