กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการปรับระบบการดําเนินชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายและประสบการณ์ใหม่ในผู้ใหญ่ไทยหลังจากภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF