กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนฐานของการวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF