กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF