กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF